Hur gör jag nu?

Hur gör jag nu?

När man drabbas av dödsfall i hemmet

När dödsfallet inträffat är det viktigt att man först kontaktar en läkare som kommer ut och konstaterar att personen är avliden. När läkaren har varit där och gett klartecken är ni välkomna att kontakta oss så kommer vi överens om när vi skall komma. Vi har jour dygnet runt året om. Vi är alltid två representanter från Begravningsbyrån som kommer. Med största respekt och värdighet tar vi hand om den avlidne för transport till sjukhus/kapell.

Vad händer om den avlidne har pacemaker?

Om den avlidne har pacemaker ombesörjer läkaren/sköterskan att beställa transporten till sjukhus för borttagning av pacemakern. När den sedan är avlägsnad och ni valt ut en kista hämtar vi den avliden och kör till kapell/krematorium.

Obduktion

Om läkaren beslutar om obduktion ombesörjer läkaren att beställa transporten till sjukhuset. Alla obduktioner i Region Skåne sker i Lund. När obduktionen är klar ordnar Region Skåne med transporten tillbaka till det sjukhus den avlidne tillhör.

Rättsmedicinskundersökning

I dom fallen när polisen är inblandade och man misstänker brott, olyckshändelse eller tillexempel självmord tar polisen beslut om en rättsmedicinskundersökning. Det är då Polismyndigheten som ombesörjer transport till och från rättsmedicin. Kan man se den avlidne igen? Ibland finns det kanske en anhörig som vill se den avlidne med inte har möjlighet att göra i anslutning till dödsfallet, då finns det möjlighet att göra det på en dag som vi gemensamt kommer överens om.

Kan man se den avlidne igen?

Ibland finns det kanske en anhörig som vill se den avlidne med inte har möjlighet att göra i anslutning till dödsfallet, då finns det möjlighet att göra det på en dag som vi gemensamt kommer överens om.

Hämtning i kista

Om dödsfallet inträffar på ett äldreboende erbjuder vi att hämta den avlidne direkt i kista. Fördelarna för att göra det är många. Den avlidne blir förd dit begravningen skall äga rum utan att vi behöver köra till sjukhuset. Dödsboet sparar kostnaden för en extra transport. Sen tycker vi att det känns så fint att kunna göra det. Det blir väldigt personligt och värdigt. Vi försöker att alltid ha dom mest omtyckta kistorna hemma. Kontakta oss så går vi igenom vilka kistor vi kan erbjuda. Har ni speciella önskemål på en kista vi inte har hemma så beställer vi den gärna. Aktuellt sortiment på kistor hittar ni på www.fredahl.se/katalog/kistor

Hur lång tid har man på sig?

Från det att dödsfallet inträffat har man en månad på sig att förrätta begravning med kista enligt lag. Man kan ansöka om anstånd men då skall det till mycket särskilda skäl. Man kan även ha en akt med urna vilket innebär att man utför kremationen före begravningen. Man har då upp till ett år på sig.

Får man förvara urnan hemma?

Nej det får man inte. I väntan på gravsättning förvaras urnan hos kyrkogårdsförvaltningen. Man har ett år på sig att gravsätta stoftet.